Maritimt utstyr for utleie

Lekter – Tau/Arbeids båter

Utleie av flat-topp lektere, tau/arbeids-båter, samt annet flytende maritimt utstyr.

Utstyret benyttes til transport/stasjonære oppdrag langs hele norskekysten, samt innlands ferskvanns jobber.

Be gjerne om liste over utstyr.

Transport av anleggs maskiner og utstyr, prosjekt laster (oversized), sprengstein, blokkstein, til bruk som kai, arbeidsplattform for mobilkraner, pælemaskiner, gravemaskiner, og til bruk som lager midlertidig og permanent.

Kontakt oss