Polar Transport

Polar transport

Polar Transport driver i hovedsak med utleie av flattopp lektere, side tippere, splitt lektere, samt annet flytende utstyr som kan benyttes til forskjellige operasjoner på sjø og vann (innland).

Transport av anleggs maskiner og utstyr, prosjekt laster (oversized), sprengstein, blokkstein, til bruk som kai, arbeidsplattform for mobilkraner, pælemaskiner, gravemaskiner, og til bruk som lager midlertidig og permanent.

Kontakt oss